ELZC: Eerste Limburgse Zweefvlieg Club

ELZC vlag

Dat zweefvliegen duur is, is een mythe. Je kunt deze prachtige sport al beoefenen vanaf ongeveer € 80,- per maand.

En dat is inclusief de volledige opleiding: theorie- en praktijklessen. Via onderhoud aan vliegtuigen, veld, motorisch materieel, gebouwen en terrein dragen alle leden bij in het beperkt houden van de kosten voor het zweefvliegen. Van de leden worden verwacht dat zij hieraan deel te nemen voor tenminste 40 onderhoudsuren. Voor leden welke hier niet, of slechts deels, aan kunnen of willen voldoen wordt de contributie verhoogd met het aantal niet voldane uren à € 10,-.

Kennismakingsvluchten (donateursvluchten)

Zweefvliegen lierstart € 50,- Meer informatie
Zweefvliegen sleepstart € 95,- Meer informatie

Lidmaatschap zweefvliegen - 2019

Senior lidmaatschap € 702,- (€ 1.102,- bij geen gebruik onderhoudsregeling)
Junior Lidmaatschap € 550,- (€ 1.050,- bij geen gebruik onderhoudsregeling)
Studenten Lidmaatschap € 550,- (€ 1.050,- bij geen gebruik onderhoudsregeling)
Startgeld

€ 3,- per start

Gebruikstoeslag € 0,075 / minuut

Overige tarieven

Inschrijfgeld € 150,- bij aanvang van het eerste jaar lidmaatschap

Renteloze lening vlootplan

Ten behoeve van het vlootplan vraagt de ELZC een bijdrage in de vorm van een renteloze lening. Onderstaand bedrag wordt daarom geheven bij entree tot de vereniging, maar weer terug gestort wanneer u besluit de vereniging te verlaten.

Vlootplan renteloze lening € 300,-

Voordat je lid wordt bij de ELZC

  • Dien je lid te worden van de Koninklijke Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Via de KNVvL ben je WA-verzekerd voor alle ongevallen verband houdend met het zweefvliegen.
  • Heb je een medische keuring nodig. Voor het zweefvliegen kun je een sportkeuring ondergaan via de SMA (Sport Medisch Adviescentrum) in o.a. Heerlen of Sittard.
Meer informatie over lidmaatschappen